WhiteLineFirm

De beste video's en de grappigste foto's
Ads by Adfactor

De Eendeninvasie

eendjes

Eend is de algemene naam voor een aantal soorten vogels uit de familie van eendachtigen (Anatidae). Alle soorten uit de Anatidae worden “eenden” genoemd, behalve de soorten uit de onderfamilie Anserinae, de ganzen en zwanen. Eenden zijn hoofdzakelijk aquatische vogels, meestal kleiner dan hun verwanten, de zwanen en de ganzen, met een kortere nek, en kunnen in zowel zoet als zout water worden gevonden. Eenden zie je vaak in groepen.

Geef je reactie